Entries by Tuukka Järvenpää

Hyödynnä kotitalousvähennys

Kodin tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä voi hakea kotitalousvähennystä. Vuonna 2017 kotitalousvähennyksen määrä on 50% työn osuudesta yritykseltä ostettaessa. Maksimivähennys on 2400 euroa vuodessa henkilöä kohden. Puolisot voivat saada vähennystä siis jopa 4800 euroa vuodessa. Kotitalousvähennyksen omavastuuosuus on 100euroa/henkilö. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä verottajan sivuilta www.vero.fi.  

Turvallinen kulkureitti katolla

Oulun kaupungin ohjeistuksen mukaan kaikissa rakennuksissa tulee olla pääsy harjalle ja jos katolla on huoltokohteita, on katolla järjestettävä kulkureitti huoltokohteelle (esim. savuhormi tai ilmastointikoje). Omakoti- ja  paritaloissa, rivitaloissa, kesämökeissä ja isommissa piharakennuksissa riittää talotikkaat ja tarvittaessa lapetikkaat sekä kulkusillat. Lapetikkaita ja kulkusiltoja suunniteltaessa on otettava huomioon katolla kulkemisen turvallisuus myös silloin, kun katto on kuurainen […]